top of page

Skotnicy

Rok szkolny 2023/2024

Grupa wiekowa: 6-latki

Nauczycielki:

           mgr Ilona Frydrychowska

           mgr Marlena Stube

         

Pomoc wychowawcy: Iwona Drzewiecka

375691574_813294510525930_4271965954999123621_n.jpg

Grupa SKOTNICY liczy 25 dzieci, wśród których jest 12 dziewczynek i 13 chłopców w wieku 6 lat. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno  podczas zabaw   jak i zajęć. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane  w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i  koleżeńskie.   Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne  w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

375691574_813294510525930_4271965954999123621_n.jpg
bottom of page