Rekrutacja

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Gniezno na rok szkolny 2019/2020

 

 

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Gniezna zostanie przeprowadzona w dniach od 5 marca do 25 marca 2019 r.
przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych
kryteriów naboru do wszystkich placówek publicznych prowadzonych przez
Miasto Gniezno.

 

 

Wnioski należy rejestrować pod adresem www.gniezno.przedszkola.vnabor.pl, następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Przedszkole nr 14 Mali Piastowie - os. Jagiellońskie 33 - tel. 061 426 68 95 - e-mail: p14gniezno@gmail.com