Rekrutacja

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Gniezno na rok szkolny 2020/2021

 

 

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Gniezna zostanie przeprowadzona w dniach od 3 marca do 24 marca 2020 r. przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek publicznych prowadzonych przez Miasto Gniezno.

 

 

Wnioski należy rejestrować  pod adresem  www.gniezno.przedszkola.vnabor.pl,

następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Przedszkole nr 14 Mali Piastowie - os. Jagiellońskie 33 - tel. 061 426 68 95 - e-mail: p14gniezno@gmail.com