Rekrutacja

Drodzy Rodzice

Informuję, że zgodnie z art. 11 b rozporządzenia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz.493 ze zm.)

Wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych do naszego przedszkola, będą podane do publicznej wiadomości 15 kwietnia 2020r.

o godz. 14:00, także na stronie internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA.

Jednocześnie informuję, że w dniach od 15.04.2020r. od godz. 14:00 do dnia 23.04.2020r. do godz. 15:00 zbierane będą od rodziców dzieci zakwalifikowanych "Potwierdzenia woli"w formie papierowej - w kopercie do skrzynki pocztowej umieszczonej na płocie przy wejściu do przedszkola lub skanu podpisanego "Potwierdzenia woli" przez rodziców i przesłanego na adres przedszkola p14dyrektor@gmail.com

Formularz "Potwierdzenia woli" należy pobrać ze strony internetowej przedszkola

w zakładce REKRUTACJA.

Nie złożenie deklaracji "Potwierdzenia woli" jest jednoznaczne z rezygnacją

z miejsca w przedszkolu.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 695-927-051.

Potwierdzenie woli - dokument do pobrania

Dyrektor Przedszkola

nr 14 „Mali Piastowie” w Gnieźnie

Goretta Hanczewska

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Gniezno na rok szkolny 2020/2021

 

 

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Gniezna zostanie przeprowadzona w dniach od 3 marca do 24 marca 2020 r. przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek publicznych prowadzonych przez Miasto Gniezno.

 

 

Wnioski należy rejestrować  pod adresem  www.gniezno.przedszkola.vnabor.pl,

następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Przedszkole nr 14 Mali Piastowie - os. Jagiellońskie 33 - tel. 061 426 68 95 - e-mail: p14gniezno@gmail.com