top of page

Rekrutacja

Szanowni Państwo! 

Rekrutacja rusza 1 marca o godzinie 8.00 i potrwa do 22 marca do godziny 15.00. Rodzice mogą zapisać dziecko na dwa sposoby:

- wypełniając wniosek na stronie www.gniezno.przedszkola.vnabor.pl (wniosek może zostać podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, jednak tylko w sytuacji kiedy obje rodzice taki posiadają);

- drukując wniosek lub pobierając go z naszego przedszkola i wypełniając ręcznie.

Podpisany wniosek składa się w przedszkolu tzw. pierwszego wyboru. Jeżeli wniosek został podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie opublikowana w przedszkolu 12 kwietnia o g.14.00.

Następnie między 12 a 25 kwietnia (do g. 15.00) rodzice będą mieli czas na złożenie oświadczeń woli uczęszczania dziecka do  przedszkola.

28 kwietnia o g.14.00 w poszczególnych przedszkolach zostanie opublikowana ostateczna lista przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

Rekrutacja nie dotyczy dzieci już uczęszczających do przedszkoli.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty do pobrania.

bottom of page