top of page

      REKRUTACJA

Rekrutacja rusza 7 marca o godzinie 8.00 i potrwa do 28 marca do godziny 15.00.

 

Rodzice mogą zapisać dziecko na dwa sposoby:

- wypełniając wniosek na stronie www.przedszkola.gniezno.eu (wniosek może zostać podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, jednak tylko w sytuacji kiedy oboje rodzice taki posiadają);

- drukując wniosek lub pobierając go z wybranego przedszkola i wypełniając ręcznie.

Podpisany wniosek składa się w przedszkolu tzw. pierwszego wyboru. Jeżeli wniosek został podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie opublikowana w przedszkolach 14 kwietnia o g.14.00.

Następnie między 14 a 28 kwietnia (do g. 15.00) rodzice będą mieli czas na złożenie oświadczeń woli uczęszczania dziecka do wybranego przedszkola.

5 maja o g.14.00 w poszczególnych przedszkolach zostanie opublikowana ostateczna lista przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

 

Rekrutacja nie dotyczy dzieci już uczęszczających do przedszkoli.

rekrutacja2023_przedszkola.jpg
bottom of page