Rekrutacja

Szanowni Państwo!

Informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 zostały opublikowane 13.04.2021r. o godzinie 14.00 na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.

Informujemy także, że w dniach od dnia 13 kwietnia 2021 r. od godziny 14:00 do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 następuje etap potwierdzania przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Oświadczenie można złożyć na trzy sposoby:

 

  1. Podpisanie oświadczenia papierowego, dostępnego w naszym przedszkolu lub dostępnego na stronie internetowej poniżej i dostarczenie go do placówki.

  2. Złożenie oświadczenia z użyciem podpisu kwalifikowalnego lub profilu zaufanego i  przesłanie w systemie.

  3. Wydrukowanie, podpisanie oświadczenia, dostępnego na stronie internetowej poniżej, następnie załączenie jego czytelnego skanu/fotografii i przesłanie w systemie lub na e-mail p14dyrektor@gmail.com

 

Potwierdzenie woli można składać osobiście w przedszkolu w godz. 7.00. do 16.00 lub poprzez system rekrutacji elektronicznej.

Niezłożenie „Potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola” w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

Szanowni Państwo!

Ruszyła rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/22. Serdecznie zapraszamy do naszej placówki po wnioski,chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania.

 

Informacje i wnioski w formie elektronicznej znajdą Państwo  na stronie internetowej:  www.gniezno.przedszkola.vnabor.pl.

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Gniezno na rok szkolny 2021/2022

IMG_20210217_134611.jpg