• Przedszkole nr 14

Udział Skotników w konkursie o gnieźnieńskich królikach.

W czwartek 28 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie odbył się konkurs "Moje Miasto Gniezno. Przedszkolaki na tropie gnieźnieńskich królików". Organizatorem konkursu było Przedszkole nr 8. Nasze Przedszkole reprezentowały dzieci z grupy Skotnicy: Julia i Michał. Podczas zmagań konkursowych uczestnicy musieli wykazać się wiedzą ogólną dotyczącą Gniezna i Królików, ale również zręcznością

i logicznym myśleniem. Wszystkie zadania wykonali znakomicie. Na zakończenie dzieci otrzymały nagrody oraz dyplomy. Gratulujemy!!!


7 wyświetlenia

Przedszkole nr 14 Mali Piastowie - os. Jagiellońskie 33 - tel. 061 426 68 95 - e-mail: p14gniezno@gmail.com