top of page
  • Zdjęcie autoraPrzedszkole nr 14

Szanowni rodzice

Szanowni Rodzice, W związku z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 493) informuję o przyjętej w Przedszkolu nr 14 w Gnieźnie organizacji pracy i sposobie realizacji przez nauczycieli podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ustalenia obowiązują od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania.

Ustalenia organizacyjne:

-Dyrektor pracuje zdalnie i odpowiednio do potrzeb wykonuje zadania na terenie przedszkola. Jest w stałym kontakcie z nadzorem pedagogicznym i organem prowadzącym przedszkole, a także Pracownikami i Rodzicami. Pozostaję do dyspozycji w kontakcie telefonicznym oraz za pomocą poczty elektronicznej godzinach 8.00-16.00.

-Pracownicy administracji pracują zdalnie i wykonują niezbędne zadania na terenie przedszkola odpowiednio do potrzeb.

-Pracownicy obsługi są do dyspozycji dyrektora i mogą wykonywać zlecone zadania wg potrzeb.

-Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie, wykonują inne statutowe zadania i pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem innymi nauczycielami oraz specjalistami.

Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Przedszkola nr 14 w Gnieźnie z dnia 23.03.2020r. Specjaliści i terapeuci pracują zdalnie, pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem i nauczycielami.

Przyjęto następujące ustalenia dotyczące zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez nauczycieli:

-Nauczyciele planują zabawy, zadania i różne sytuacje edukacyjne dla dzieci w ramach tematów kompleksowych na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

-Co najmniej raz w tygodniu będą przesyłać Państwu zestaw zadań, zabaw i innych aktywności do zrealizowania na każdy dzień – kilka aktywności dziennie z każdego obszaru podstawy programowej (fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy).

-Minimum połowa tych zadań powinna być realizowana w naturalnych sytuacjach życia rodzinnego.

-Do zadań będą załączone niezbędne opisy i materiały.

-Nauczyciele mogą zaproponować proste sposoby dokumentowania wykonanych zadań np. teczka z pracami plastycznymi, karta do oznaczania wykonanych tygodniowo zadań.

-Dodatkowo na stronie internetowej przedszkola i zamkniętych grupowych faceebokach można odnaleźć propozycje innych zabaw i aktywności przeznaczonych dla dzieci.

-Specjaliści i terapeuci przygotowują i są zobowiązani do przekazywania opisów zadań, zabaw i ćwiczeń bezpośrednio zainteresowanym rodzicom.

Przygotowując takie rozwiązania w zakresie zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wzięliśmy pod uwagę to, iż Rodzice łączą teraz różne obowiązki zawodowe i rodzinne, a w domu może być więcej dzieci, w tym uczniowie wyższych etapów edukacyjnych.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość. My też łączymy często pracę zawodową z nauczaniem własnych dzieci (na różnych poziomach edukacji) i dlatego doskonale Państwa rozumiemy.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji działań, proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem. W sprawach dotyczących dzieci proszę kontaktować się z nauczycielami lub specjalistami. Przesyłam Państwu serdeczne pozdrowienia oraz uściski dla Dzieci Z poważaniem Goretta Hanczewska

54 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page