• Przedszkole nr 14

Bartodzieje bezpieczni na drodze

Miniony tydzień upłynął Bartodziejom pod hasłem „ Przedszkolak bezpieczny na drodze”.

4-latki przypomniały sobie zasady, których należy przestrzegać będąc uczestnikami ruchu drogowego. Na zajęciach w przedszkolu dzieci praktykowały bezpieczeństwo na drodze

z użyciem maty, która imituje prawdziwą ulicę i przejście dla pieszych, a także znaków

i sygnalizacji świetlnej. Następnie Bartodzieje udały się na skrzyżowanie, aby zaobserwować zachowanie pieszych na „zebrze” oraz sygnalizację świetlną. Wyżej wspomnianą sygnalizację przedszkolaki wykonały w sali, utrwalając znaczenie kolorów, które w niej występują. Teraz żadna wyprawa nam nie straszna!
12 wyświetlenia

Przedszkole nr 14 Mali Piastowie - os. Jagiellońskie 33 - tel. 061 426 68 95 - e-mail: p14gniezno@gmail.com