Porady Logopedy

 • Prowadzenie ćwiczeń oddechowych mających na celu naukę prawidłowego toru oddechowego w stanie spoczynku, doprowadzenie do wdechu przez nos, wydechu przez nos, mobilizowanie aparatu oddechowego, nauka prawidłowego gospodarowania oddechem w czasie mówienia i w stanie spoczynku.

 

 • Ćwiczenia usprawniające połykanie oraz motorykę narządów mowy: języka, warg, podniebienia, żuchwy ( ćwiczenia wykonywane pod kontrolą wzrokową-lustro, kinestetyczną-dotyk, słuchową).

 

 • Ćwiczenia słuchowe w celu lepszej wymowy i rozumienia otaczającej rzeczywistości.
   

 • Ćwiczenia słuchu fonemowego w celu przygotowania do precyzyjnego słyszenia i rozróżniania głosek.

 

 • Zabawy dźwiękonaśladowcze, słowno-ruchowe, słowno- słuchowe i wzrokowo- słuchowo- ruchowe, które kształcą wrażliwość słuchową dziecka.

 

 • Prowadzenie ćwiczeń fonacyjnych w celu nauczenia dzieci właściwego posługiwania się głosem, zniesienia napięcia mięśni krtani i gardła.
   

 • Prowadzenie ćwiczeń logorytmicznych, które lepiej wpływają na sferę słuchowo- ruchową dziecka
   

 • Ćwiczenia polegające na ustawieniu narządów mowy do uzyskania prawidłowego brzmienia zaburzonych głosek.
   

 

 • Masaż logopedyczny, który w wyniku  uporządkowanych działań taktylnomotorycznych, ukierunkowanych na integrację sensomotoryczną okolicy ustno-twarzowej, poprawę funkcji mięśni i w konsekwencji usprawnienie pracy sfery orofacjalnej.

     

Seplenienie szeregu szumiącego: stosowanie ćwiczeń, których celem jest doprowadzenie do pionizacji języka, zaokrągleniu warg i zbliżeniu do siebie zębów w celu wywołaniu głoski „cz”i całego szeregu szumiącego „rz”, „sz”, „dż”. Najpierw ćwiczenia w połączeniu z samogłoskami w sylabach, logotomach, wyrazach i związkach wyrazowych, zdaniach oraz w mowie potocznej. 
   

Reranie: ćwiczenia wstępne mające na celu ćwiczenia sprawności języka . Najpierw ćwiczymy głoskę z spółgłoskami, później z samogłoskami w sylabach, fonemach, wyrazach, związkach wyrazowych, zdaniach i mowie potocznej.
   

Seplenienie szeregu syczącego: ćwiczenia w ułożeniu języka za dolnymi zębami, zbliżanie zębów, cofnięcia kącików ust w celu wywołania głoski „c’’ i całego szeregu syczącego „z”, „s”, „dz”. ”. Najpierw ćwiczenia w połączeniu z samogłoskami w sylabach, logotomach, wyrazach i związkach wyrazowych, zdaniach oraz w mowie potocznej.
   

Kappacyzm, gammacyzm: ćwiczenia wzmacniające mięśnie tyłu języka, pokaz wzorca wymowy. Wywołanie głoski k przez wymowę głoski h. Po wywołaniu głoski „k” głoska „g” powinna pojawić się samoczynnie. Potem ćwiczymy głoskę „k” z samogłoskami tylnymi w nagłosie z samogłoskami w śródgłosie i wygłosie i tak samo ze spółgłoskami. Etap automatyzacji w wyrazach i zdaniach.
   

Lambdacyzm: ćwiczenia pionizacji języka a następnie pokaz właściwego sposobu artykulacji. Ćwiczenia głoski „l” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie sylab, wyrazów, związków wyrazowych i w zdaniach.
 

Dyslalia: w prowadzeniu terapii logopedycznej wad wymowy wyodrębnia się trzy etapy postępowania . Jest to etap przygotowawczy, etap wywoływania głoski oraz etap automatyzacji, czyli utrwalania realizacji nowo opanowanych. Celem etapu przygotowawczego jest usunięcie lub minimalizacja ustalonej w czasie badania diagnostycznego przyczyny obserwowanej wady. Najczęściej logopeda wraz z pacjentem podejmuje wszystkie te czynności, które poprzedzają wywołanie zgodne z normą wymawianiową. Należą do nich ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego oraz ćwiczenia słuchowe i słuchu fonemowego wszystko warunkowane indywidualnie.
 

Opóźniony rozwój mowy: ćwiczenia kształtujące i rozszerzające rozumienie mowy, wzbogacanie słownictwa, stymulowanie wyrażania stanów emocjonalnych, usprawniamy percepcję słuchową, onomatopeje, stosujemy ćwiczenia usprawniające ogólny rozwój dziecka, zachęcamy dziecko do mówienia przez rozmowy, czytanie, zabawy, dajemy dziecku szanse na ćwiczenia mowy  (nie wyręczać i czekać aż samo powie),  mówimy do dziecka w zróżnicowany sposób starając się by dziecko miało szansę zrozumieć wypowiedź (powtarzać gdy trzeba, używać synonimów, gestów),   staramy się mówić prawidłowo i poprawiać wypowiedzi dziecka przez powtarzanie poprawnie, ale bez krytykowania dziecka,  tłumaczymy dziecku, że inni też mają problemy w mówieniu i że każdy czasami źle mówi, by ośmielić dziecko i zachęcić do podejmowania prób,   gdy mówimy do dziecka schylić się, usiać przed nim lub ukucnąć, tak by mogło doświadczyć kontaktu wzrokowego, dbamy o kontakty z rówieśnikami,   nie wywieramy presji, nie oceniamy ale chwalimy za sukces i zmagania mimo tego, że nie wychodzi dobrze.
 

Rozwijanie mowy:  kształtowanie i rozszerzanie  mowy czynnej i biernej, wzbogacanie słownictwa ćwiczenia poprawnego używania form gramatycznych, stymulowanie wyrażania stanów psychoemocjonalnych, usprawnianie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe, narządów artykulacyjnych, słuchowe, włączać w miarę potrzeby inne ćwiczenia usprawniające ogólny rozwój dziecka: ćwiczenia ruchowe, rozwijające orientację przestrzenną, percepcji wzrokowej, grafomotoryczne. 

                                                             


                                                             

Opracowała:

Logopeda - Neurologopeda
                                                              mgr Lidia Dolata

29.03. - 02.04.2021r.

Zasady terapii głosek szeregu szumiącego.

Rotacyzm

 

Ćwiczenia w domu

Ćwiczenia dla dzieci z nieprawidłową wymową głosek s i sz

– „ łyżeczka”: zawijamy czubek i boki płaskiego, szerokiego języka tak, aby utworzyć na środku wgłębienie;
 – „motylek”: układamy boki języka na górnych zębach trzonowych, czubek języka chowamy za górnymi jedynkami, następnie odrywamy czubek języka i chowamy go za dolne jedynki, nie zmieniając położenia boków. Ćwiczenie powtarzamy kilkakrotnie;
 – „ liczenie zębów”: dotykamy czubkiem języka każdego zęba na górze i dole;
 – „ młotek”: stukamy szerokim, luźnym językiem w wałek dziąsłowy;
 – „ głoska T”: dotykając czubkiem języka wałka dziąsłowego, wypowiadamy dziąsłową głoskę /t/, jednocześnie lekko dmuchając na czubek języka;
 – „konik”: kląskamy szerokim językiem o podniebienie, naśladując brzmienie końskich kopyt.
Ćwiczenia usprawniające aparat mowy 
Polecenie: Wykonaj ćwiczenia.
Ćwiczenia języka: 
 – układanie szerokiego języka za dolnymi zębami; – w szybkim tempie wysuwanie i chowanie języka;  – dokładne oblizywanie warg przy szeroko otwartej buzi; – podnoszenie języka za zębami i opuszczanie; – położenie szerokiego, luźnego (w kształcie łopaty) języka na dolnej wardze przy otwartych ustach. Ćwiczenia warg:
 – rozciąganie warg w uśmiechu – uśmiechnięta mina; – wyginanie warg w podkówki – smutna mina; – odsłanianie zbliżonych do siebie zębów przy rozciągnięciu warg w uśmiechu, tak jak przy głosce /e/, po czym wracanie do układu wyjściowego, zamykanie ust; – wymawianie dokładnie na przemian samogłoski e – o, u –i, u –e, a –e, o –i, o –e;  – na przemian oddalanie od siebie kącików ust przy wymowie głoski /i/, po czym ściąganie warg z wymową /u/; – wysuwanie warg do przodu, następnie ich ściąganie w dzióbek i przesuwanie w kąciki ust, raz w prawo, raz w lewo, następnie wykonywanie ruchów okrężnych;  – położenie na dolnych wargach kawałków papieru i ich zdmuchiwanie. Ćwiczenia oddechowe: 
 – dmuchanie na płomień świecy, tak żeby go nie zgasić; – energiczne ziewanie;  – naśladowanie śmiechu różnych osób; – dmuchanie na piłeczkę pingpongową; – dmuchanie przez słomkę do szklanki z wodą; – nadmuchiwanie baloników; – liczenie na wydechu 1, 2, 3, 4 jak najdłużej się da; – wykonywanie wdechu nosem z jednoczesnym szybkim wzniesieniem rąk, wydech ustami – połączony z powolnym opuszczaniem rąk;  – dmuchanie na gorącą kawę, herbatę.
Po ćwiczeniach artykulatorów ćwiczymy wymowę:


SUMIASTE WĄSY BOSY STAŚ CIEPŁE KALESONY ZŁAMANE SERCE SERDAK STEFANA PAŃSTWA SYN KĘS SERNIKA OPERACJA ZEZA ULATNIAJĄCY SIĘ GAZ WĄS BRONISŁAWA
 
KROWĘ UGRYZŁ GIEZ. NA SYLWESTRA JEDZIEMY DO GDAŃSKA. SŁYNNY PIOSENKARZ MA SPORO PIENIĘDZY. ZAPRASZAM DO SZÓSTEJ KASY. PAŃSTWO KOWALSCY GRAJĄ W „PAŃSTWA – MIASTA”. W SOBOTĘ UPIEKĘ CIASTO. ZAŁÓŻ PAS, BO CI SPADNĄ SPODNIE. KUP PASTĘ DO ZĘBÓW. STEFANIA OKRYŁA SIĘ PĄSEM. STANISŁAW CZĘSTO SIĘ DĄSA. CZĘSTO ODCZUWAM SMUTEK. ZIMĄ KORZYSTAMY Z SANEK. BAL SYLWESTROWY ODBĘDZIE SIĘ W SALI NA SZÓSTYM PIĘTRZE. NIEDŁUGO POLECĘ SAMOLOTEM DO SŁOWACJI. ZDZISŁAW SKALECZYŁ SIĘ W USTA.

 


PASZA DLA KRÓW MASZA I NIEDŹWIEDŹ WRÓŻKA ZĘBUSZKA SZOP PRACZ PLANETA JOWISZ TUSZ DO RZĘS SKLEPIKARZ SZYMON SZKOLNY ELEMENTARZ PIŁKARZ BARTOSZ SZEROKA SZUFLADA PUSZCZAĆ OKO
 
 
MUSZĘ KUPIĆ KALENDARZ NA PRZYSZŁY ROK. IDĘ DO LEKARZA, BO KASZLĘ. NIE SMAKUJE MI GULASZ. KIOSKARZ WRÓCI ZA SZEŚĆ MINUT. KUCHARZ PRACUJE NAD PRZEKĄSKĄ. KOSZULA WYSZŁA MU ZE SPODNI. SZYMON MYJE Z MAMĄ SZYBY. SZPADĄ MOŻNA ZROBIĆ KRZYWDĘ. LESZEK ZAMIESZKAŁ W MIESZKANIU DWUPOKOJOWYM. POWIEŚ PŁASZCZ NA WIESZAKU. TOMASZ I TOBIASZ SĄ PRZYJACIÓŁMI. GRAM W KOSZYKÓWKĘ OD PRZEDSZKOLAKA. MĄŻ WYSZEDŁ Z DOMU O TRZYNASTEJ. USŁYSZAŁAM KRZYK DZIECKA. SZEWC NIE NAPRAWI KALOSZY.
                                                                                    Życzę miłych ćwiczeń:
                         
                                                                                                         Lidia Dolata

 

 

Ćwiczenia dla dzieci z Opóźnionym rozwojem mowy, pamiętamy, że przy wymowie głoski s: usta w uśmiechu z odsłoniętymi zębami, zęby przybliżone a nie zaciśnięte, język za dolnymi zębami a nie między zębami i ćwiczymy około 5 minut dziennie, powtarzamy również materiał, które dzieci mają w teczkach z terapii logopedycznej.
Ćwiczenia warg:
 – rozciąganie warg w uśmiechu – uśmiechnięta mina; – wyginanie warg w podkówki – smutna mina; – odsłanianie zbliżonych do siebie zębów przy rozciągnięciu warg w uśmiechu, tak jak przy głosce /e/, po czym wracanie do układu wyjściowego, zamykanie ust; – wymawianie dokładnie na przemian samogłoski e – o, u –i, u –e, a –e, o –i, o –e;  – na przemian oddalanie od siebie kącików ust przy wymowie głoski /i/, po czym ściąganie warg z wymową /u/; – wysuwanie warg do przodu, następnie ich ściąganie w dzióbek i przesuwanie w kąciki ust, raz w prawo, raz w lewo, następnie wykonywanie ruchów okrężnych;  – położenie na dolnych wargach kawałków papieru i ich zdmuchiwanie.


SA, SE, SO, SU, SY, ASA, ESE, OSO, USU, ISY, YSY, AS, ES, OS, US, IS, YS
 
 
NAGŁOS: SALA, SAŁATA, SAMOCHÓD, SAMOLOT, SALAMANDRA, SANKI, SŁOŃCE, SŁOŃ, SER, SMUTEK, STEFAN, STANISŁAW, SERNIK, SALATERKA, SERCE, SERDAK, SWETER, SEBASTIAN, SPÓDNICA, SUKIENKA, SPODNIE, SYLWESTER, SALCESON, SKARPETKI, STOPA, STO, SŁAWA, SŁOWO, SŁUCHAWKI.

 

Ćwiczenia języka: 
 – układanie szerokiego języka za dolnymi zębami; – w szybkim tempie wysuwanie i chowanie języka;  – dokładne oblizywanie warg przy szeroko otwartej buzi; – podnoszenie języka za zębami i opuszczanie; – położenie szerokiego, luźnego (w kształcie łopaty) języka na dolnej wardze przy otwartych ustach.
A następnie wymawiamy głoskę s w śródgłosie wyrazów pamiętając o jej czystym brzmieniu czyli s a nie ś ani sz.
ŚRÓDGŁOS
 MASŁO, MISKA, MASKA, MASAŻ, DROPSY, RAJSTOPY, KOSTKA, WĄSKIE, PUSTKA, GDAŃSK, MIĘSO, PIOSENKA, KALESONY, BRONISŁAW, ZDZISŁAW, USTA, PAŃSTWO, MIASTO, RASA, PRASA, MASA, CIASTO, TAKSÓWKA, BOSY, GŁOSKA, MLASKA, LASKA, KRESKA, KROSTA, PASTA
Ćwiczymy także ćwiczenia , które dzieci mają w teczkach.

 

Jak rozwijać mowę dziecka?
1. Wykonuj z dzieckiem ćwiczenia oddechowe utrwalające prawidłowy sposób oddychania.
Pamiętaj, żeby pomieszczenie było przewietrzone. Wybierz jedno lub dwa ćwiczenia i wykonaj je jeden raz. Ćwiczeń oddechowych nie może być zbyt wiele, aby u dziecka nie doszło do zawrotów głowy.
 
2. Wykonuj z dzieckiem ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych oparte o zabawy fonacyjne i artykulacyjne.
 
Przykłady:
 
Kotek mruczy – mmmmm, ziewa (naśladowanie ziewania)
Wąż syczy – sssssss
Pszczoła bzyczy – bzz bzz
Straż pożarna jedzie – eee ooo eee ooo (z przesadną artykulacją samogłosek – wargi rozciągają się, a następnie ściągają)
Samolot leci – uuuuu (dzióbek z warg) i ląduje iiiiiiiiii (szeroki uśmiech)
Parskanie jak konik, następnie kląskanie językiem
Cmokanie
Pociąg jedzie – fu fu fu (górne zęby dotykają dolnej wargi)
 
3. Naśladujcie odgłosy otoczenia:
Szum wiatru, odkurzacza, odgłosy wydawane przez zwierzęta (np. be be, mu mu, pi pi), warkot silnika samochodu, alarm przejeżdżającej straży pożarnej, zasłyszaną melodię (można ją odtworzyć śpiewając lalala) itp.
 
Wykorzystuj każdą okazję żeby prowokować dziecko do mówienia. Wyrażenia dźwiękonaśladowcze są bardzo ważnym etapem w rozwoju mowy! W trakcie ich wypowiadania dziecko utrwala sobie głoski oraz uczy się łączyć sylaby, np. be be, pa pa.
 
Jeśli dziecko ma trudności z wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi – zacznij od tych, które zbudowane są z samogłosek (aaaa, iiiiii, uuuuu, ooooo). Można nimi nazwać emocje, odgłosy zwierzątek i otoczenia. Później przejdź do wyrażeń zawierających spółgłoski, które pojawiają się w mowie dziecka najwcześniej – p, b, m (pa, ba, ma). Z czasem można zacząć łączyć sylaby (pa pa, mama).
 
4. Kiedy dziecko nazywa jakiś przedmiot „po swojemu” lub komunikuje się niewerbalnie (przy pomocy gestu) – nazwij głośno przedmiot lub czynność, o którą mu chodzi.
 
5. Ucz dziecko koncentrowania wzroku na rozmówcy.
Patrz na dziecko kiedy do niego mówisz oraz kiedy oczekujesz od niego odpowiedzi.
 
6. Pokazuj dziecku różne przedmioty i nazywaj je.
Powinny to być przedmioty codziennego użytku, z którymi dziecko często ma kontakt, np. zabawki, jedzenie, ubrania.
 
7. Oglądajcie wspólnie obrazki.
Opowiadaj dziecku co się na nich znajduje, wskazuj na różne przedmioty, opisuj je, nazywaj. Prowokuj także dziecko do mówienia poprzez proste pytania: Gdzie jest miś? Kto to? Jaki ma kolor? Jest smutny, czy wesoły? Mały czy duży? Itp.
 
8. Zadawaj dziecku krótkie proste pytania prowokujące do mówienia. 
Jeśli dziecko nie zna odpowiedzi, można mu podpowiedzieć i nazwać przedmiot lub czynność. Nigdy jednak nie należy od razu odpowiadać za dziecko. Trzeba dać mu szansę, aby się zastanowiło i spokojnie odpowiedziało.
 
9. Zachęcaj dziecko do udziału w codziennych czynnościach. Opowiadaj o tym, co robicie.
Mama je jabłko. Jabłko jest czerwone i słodkie. Zobacz.
Teraz założymy sweter. Sweter jest zielony i miękki. Ma guziki.
To jest dom. Dom jest duży. Ma okna.
Umyj zęby. Gdzie masz zęby? Pokaż.
Ważne żeby zdania nie były zbyt skomplikowane, a słownictwo bliskie dziecku.
 
10. Nazywaj emocje:
Podczas czytania, oglądania obrazków, czy sytuacji z życia codziennego warto nazywać emocje.
np. Mama jest wesoła. Śmieje się.
Dziewczynka jest smutna. Płacze.
 
11. Wzmacniaj osiągnięcia dziecka poprzez pochwałę oraz powtórzenie wypowiedzianego przez nie słowa.

 
12. Czytaj dziecku.
Warto poświęcić choćby 15-30 min dziennie na przeczytanie dziecku bajeczki. To nie tylko rozwija wyobraźnię, lecz także poszerza zasób słownictwa, uczy koncentracji uwagi i daje dziecku poczucie bliskości.
 
13. Dbaj o poprawność swoich wypowiedzi. Pamiętaj, że dziecko naśladuje właśnie Ciebie!
Nie posługuj się językiem dziecka. Nie spieszczaj nadmiernie form. Nie nazywaj przedmiotów, czynności lub osób w taki sam sposób jak dziecko.
 
14. Wykonujcie zabawy rytmiczno-ruchowe.
Przykłady:
Nauczyciel wystukuje rytm (np. na tamburynie, bębenku, klaszcząc w dłonie). Dziecko porusza się zgodnie z rytmem. Głośne i wolne stukanie (idzie niedźwiedź) – dziecko idzie powoli, mocno stawiając nóżki na podłodze; cichsze, ale szybkie stukanie – dziecko porusza się lekko i szybko (idzie mały miś).
Śpiewanie piosenki i jednoczesne pokazywanie:
Głowa – ramiona – kolana – pięty
Głowa –  ramiona –  kolana – pięty
Głowa –  ramiona – kolana – pięty
Oczy – uszy – usta – nos.
 
15. Ucz dziecko piosenek, wierszyków i wyliczanek.
Piosenki, wierszyki i wyliczanki rymują się, a dzięki swej melodyjności są łatwe do przyswojenia. Zacznij od krótkich, nawet dwuwersowych form, by z czasem przechodzić do dłuższych.
 
16. Zachęcaj do rysowania.
Komentuj co robi, opowiadaj o tym co widzisz na obrazku. Zadawaj pytania.
Można także łączyć rymowanki z rysowaniem:
np.
To prostokąt i dwa koła
Z przodu kwadrat, z tyłu rura
Warczy, prycha i już wiecie
Że to AUTO ma być przecież!
 
17. W czasie zabawy wcielajcie się w różne role.
Zabawy tematyczne (np. w kucharza, czy sklep) nie tylko rozwijają wyobraźnię, lecz także uczą naprzemienności ról, zasad zachowania w określonych sytuacjach komunikacyjnych oraz poszerzają zasób słownictwa dziecka.
 
18. Kontroluj, czy dziecko rozumie Twoje polecenia.
Polecenia powinny być proste i dotyczyć czynności lub przedmiotów, które są dziecku bliskie.
Daj misia. (Kiedy o to prosimy nie wskazujemy palcem na misia!)
Pokaż oko.
Przynieś buty.
Połóż piłkę na krześle.
 
19. Nie wyręczaj dziecka w mówieniu. Nie przerywaj mu.
Jeśli ma trudność z wypowiedzeniem wyrazu, pozwól mu spokojnie dokończyć, po czym powiedz ten wyraz jeszcze raz – poprawnie.
 
20. Nie śmiej się z jego wypowiedzi. Nie krzycz, jeśli jest niezrozumiała. Nie uciszaj.
To może wywołać zniechęcenie do mówienia.
 
21. Nie poprawiaj uporczywie każdego słowa i każdej niegramatycznej wypowiedzi dziecka.
 
22. Ważne, aby dziecko miało kontakt z innymi dziećmi i dorosłymi – to wzmocni w nim potrzebę komunikowania się.
 
23. Nie wymagaj od dziecka, aby wymawiało głoski, na które rozwojowo nie jest jeszcze gotowe.

 

Ćwiczenia wymowy głosek : ż i z
Jeżeli opanowaliście już wymowę głosek s i sz pamiętając o właściwym położeniu ust, języka i zębów to ćwiczymy narządy artykulacyjne jak w poprzednich ćwiczeniach a następnie wymawiamy wyrazy:


ZAMEK, ZŁOTO, ZĄB, ZŁOM, ZEZ, ZERO, ZŁY, ZDOLNY, ZOŁZA, ZABAWA, ZASŁONA, ZBÓJ, ZENON, ZORRO, ZUPA, ZUZANNA, ZYGZAK, ZMYSŁY, ZAMOŚĆ, ZDZISŁAW, ZEW, ZABAWKA, ZERWAĆ, ZŁOŻYĆ, ZWINNY, ZAPOMNIEĆ, ZAPAMIĘTAĆ, ZYGMUNT, ZBIGNIEW, ZEBRANIE
 
ŚRÓDGŁOS 
KOZA, BAZA, WAZA, POZŁOTKO, MAZGAJ, KRYZYS, CHRYZANTEMY, AZJA, AZJATA, BRAZYLIA, BRĄZOWY, BRYZA, PAZNOKCIE, PŁOZA, LIZAK, WOZY, RAZOWY, MOZAIKA, PUZZLE, WYJAZD, PREZYDENT, PREZENT, BEZA, ŁOZA, PYZY, WIĘZY, BRZOZA, MAZDA, BLUZA, WÓZEK

NAGŁOS
 ŻABA, ŻAKO, ŻANETA, ŻAŁOSNY, ŻONA, ŻONATY, ŻYĆ, ŻRĄCY, ŻYLASTY, ŻYŁA, ŻOŁĘDZIE, ŻBIK, ŻYRAFA, ŻMUDNE, ŻALUZJE, ŻAL, ŻÓŁW, ŻMIJA, ŻWAWY, ŻARÓWKA, ŻAGIEL, ŻAGLÓWKA, ŻELAZKO, ŻEBRA, ŻELAZO, ŻUŻEL, ŻURAWINA, ŻUREK, ŻYRANDOL, ŻYCZENIA
 
ŚRÓDGŁOS
 MAŁŻONEK, MAŁŻEŃSTWO, LEŻANKA, LEŻAK, ZDERZAK, MARZENIE, MARZENA, MRZONKA, MŻAWKA, KORZEŃ, DRZEWO, DRZAZGA, DUŻO, WAŻENIE, BEŻOWY, RÓŻOWY, GRZEGORZ, BOŻENA, RÓŻA, BRZEG, MORZE, KOŻUCH, RZESZÓW, BOŻYDAR, ZORZA, LIŻE, WYDARZENIE, RÓŻNICA,

Opóźniony rozwój mowy – ćwiczeń ciąg dalszy.


Ćwiczenia oddechowe: 


 – dmuchanie na płomień świecy, tak żeby go nie zgasić; – energiczne ziewanie;  – naśladowanie śmiechu różnych osób; – dmuchanie na piłeczkę pingpongową; – dmuchanie przez słomkę do szklanki z wodą; – nadmuchiwanie baloników; – liczenie na wydechu 1, 2, 3, 4 jak najdłużej się da; – wykonywanie wdechu nosem z jednoczesnym szybkim wzniesieniem rąk, wydech ustami – połączony z powolnym opuszczaniem rąk;  – dmuchanie na gorącą kawę, herbatę. Bardzo dobrym ćwiczeniem jest też dmuchanie na kawę , herbatę, piórka nosem czyli wdech nosem i wydech nosem usta zamknięte.


Ćwiczenia narządów artykulacyjnych:
- cmokanie
-wciąganie policzków
-zakładanie dolnej wargi na górną i odwrotnie
-nadymanie policzków i wypuszczanie powietrza- głośno
-zaciskanie i otwieranie warg przy zaciśniętych zębach
Następnie ćwiczymy wymowę głoski s i ł

WYGŁOS


 MRÓZ, WÓZ, BEZ, NOS, WĄS, WŁOS, LUZ, LAS, LOS, PAS, TARAS, KOS, PIES, GŁOS, BIGOS, CAŁUS, GAZ, CIS, ZARYS, BIS, DĄS, PĄS, KRES, ZEZ, CIOS, KĘS, PENS, RAZ, GIEZ, BRĄZ


ŁA, ŁE, ŁO, ŁU, ŁI, ŁY,  AŁA, EŁE, OŁO, UŁU, IŁI, YŁY, AŁ, EŁ, OŁ, UŁ, IŁ, YŁ
 


NAGŁOS


 ŁAPA, ŁASKA, ŁUNA, ŁOSOŚ, ŁÓDŹ, ŁÓDKA, ŁOPATA, ŁOTWA, ŁASUCH, ŁANIA, ŁYŻKA, ŁOM, ŁABĘDŹ, ŁOŚ, ŁADA, ŁĄKA, ŁACIŃSKI, ŁÓŻKO, ŁOMŻA, ŁUK, ŁAZIENKA, ŁASICA, ŁEBA, ŁOWICZ, ŁUKASZ, ŁUSZCZYCA, ŁYDKA, ŁYŻWY, ŁYSICA, ŁATWY


Dla dzieci, które mają problem z prawidłową wymową głoski t proponuję następujące ćwiczenie: dziecko mówi na, na, na, na a rodzic delikatnie zaciska mu skrzydełka nosa, wychodzi ta, ta uświadamiamy to dziecku i staramy tak długo ćwiczyć aby uzyskać głoskę t.


Dla dzieci z nieprawidłową wymową głoski f : zbliżamy górne zęby do dolnej wargi tworząc szczelinę i wypuszczamy powietrze i uświadamiamy dziecku jak wymówił głoskę f i ćwiczymy.

Ćwiczenia w wymowie głoski  r :
Na początek wykonujemy ćwiczenia jak w poprzednich wskazówkach dodając robienie z języka KOBRY, wykonanie motorka z językiem między wargami a następnie wymawiamy wyrazy:

Ćw. 2 Wyrazy, pary wyrazów i zdania
Polecenie: Powtarzaj (lub czytaj) następujący materiał wyrazowy:
 – grad, grabie, granica, groch, gromada, grobla, gruby, grupa, grudzień, gruzy, grypa, agrafka, ogrodzenie, agrest, ogródek, ogryzek; – dobry krawiec, krótki krok, drobny groch, krem cytrynowy, gruba kreska, granatowy krawat, mokra kołdra, groźny tygrys; – Krawiec prasuje ubranie. Krysia gra na trąbce. Koło bramy chodzi kruk. W ogrodzie leżą grabie. Krowa skubie mokrą trawę. Na grobli stoi grupa dzieci. 

 

R

Ćwiczenia artykulacyjne – rozgrzewka aparatu artykulacyjnego


Polecenie: Wykonaj ćwiczenia:

– wysuwanie języka do przodu: język na zmianę szeroki i wąski, – unoszenie szerokiego języka za górne zęby, – masowanie szerokim, płaskim językiem podniebienia, – przysuwanie szerokiego języka do podniebienia, – kląskanie językiem, mlaskanie, udawanie ssania cukierka czubkiem języka, – masaż języka, wsuwanie go między lekko zwarte zęby.


Ćwiczenia przygotowujące 


Polecenie: Wymawiaj przed lustrem: 

RA, TRO, TRE, TRU, TRY DRA, DRO, DRE, DRU, DRY KRA, KRO, KRE, KRU, KRY GRA, GRO, GRE, GRU, GRY TRA – KRA, TRO – KRO, TRE – KRE, TRU – KRU, TRY – KRY DRA – GRA, DRO – GR


Ćwiczenia sylabowe 


Polecenie: Powtarzaj w coraz szybszym tempie następujące sylaby:


 – LLLLLLLLLL… – LALALALALA… – LELELELELELE… – LOLOLOLOLO…. – DDDDDDDDD… – DLA, DLA, DLA, DLA, DLA… – DLE, DLE, DLE, DLE, DLE… – DLO, DLO, DLO, DLO, DLO… – DLY, DLY, DLY, DLY, DLY… – ŻLA, ŻLA, ŻLA, ŻLA, ŻLA… – ŻLE, ŻLE, ŻLE, ŻLE, ŻLE… – ŻLO, ŻLO, ŻLO, ŻLO, ŻLO… 
TRO, DRE – GRE, DRU – GRU, DRY – GRY

Ćwiczymy głoski s, sz, z,  ż zawsze zaczynając od ćwiczeń oddechowych i ćwiczeń narządów artykulacyjnych:
Ćwiczenia oddechowe: 
 – dmuchanie na płomień świecy, tak żeby go nie zgasić; – energiczne ziewanie;  – naśladowanie śmiechu różnych osób; – dmuchanie na piłeczkę pingpongową; – dmuchanie przez słomkę do szklanki z wodą; – nadmuchiwanie baloników; – liczenie na wydechu 1, 2, 3, 4 jak najdłużej się da; – wykonywanie wdechu nosem z jednoczesnym szybkim wzniesieniem rąk, wydech ustami – połączony z powolnym opuszczaniem rąk;  – dmuchanie na gorącą kawę, herbatę. Bardzo dobrym ćwiczeniem jest też dmuchanie na kawę , herbatę, piórka nosem czyli wdech nosem i wydech nosem usta zamknięte.
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych:
- tworzenie ze złączonych warg na przemian uśmiechu-dzióbka
-unoszenie języka przy szeroko otwartej buzi do wałka dziąsłowego za górnymi zębami i za dolnymi zębami
-wypychanie językiem policzków przy szeroko otwartej buzi
-wkładamy słomkę do buzi, na środek języka z języka robi się rynienka i  wymawiamy głoski s, z
Wszystko powtarzamy 10x. 
 Przy ćwiczeniach język leży w buzi a nie między zębami.
Dzieci, które przy wymowie w/w głosek wkładają język miedzy zęby ćwiczą przed lustrem z rodzicem i kontrolują położenie języka  przy głosce s,z leży za dolnymi zębami, przy głosce z,ż na górnym podniebieniu.

 ZEPSUTY ZĄB AUTO NA ZŁOM ZEZ WRODZONY ZŁY ZŁOCZYŃCA ZDOLNY ZENON OZDOBNA ZASŁONA ZEW NATURY ZADBANE PAZNOKCIE ZEPSUTA MAZDA PYZY ZUZANNY ZŁOTE PAZNOKCIE WYJAZD DO BRAZYLII PREZYDENT ZAMOŚCIA WÓZEK MAZGAJA
 
ZDZISŁAW JE ZUPĘ Z BURAKÓW. BRZOZA MA BIAŁĄ KORĘ. ZYGMUNT ZAKUPIŁ MAZDĘ. BRAZYLIA TO PAŃSTWO W AMERYCE POŁUDNIOWEJ. MAMA JEST NA SZKOLNYM ZEBRANIU. PRZEMAWIAŁ PREZYDENT ZAMOŚCIA. ZUPĘ PODANO WLANĄ DO WAZY. ZUZANNA PRACUJE NAD MOZAIKĄ. ZENON DOSTAŁ DROGI PREZENT. ZWIEDZAM ZAMEK LUBELSKI. ZBÓJ NAPADŁ NA STARUSZKĘ. NA OBIAD BĘDĄ PYZY, A NA DESER TORT BEZOWY. NA STAROŚĆ TĘPIEJĄ ZMYSŁY. 

 PAPUGA ŻAKO WYMARZONA ŻAGLÓWKA RYŻY GRZEGORZ KOŻUCH BOŻENY RÓŻA DLA MARZENY, RÓŻNICA POGLĄDÓW RÓŻOWY LEŻAK ZMIAŻDŻONY ZDERZAK, ZŁAMANE ŻEBRO ŻYCZENIA URODZINOWE MAŁŻEŃSTWO UDANE ŻÓŁW BŁOTNY ŻAL DO ŻONY ŻYRAFA W ZOO ŻYLASTY GRZEGORZ
 
MARZENA WYCHODZI ZA GRZEGORZA. BOŻYDAR JEDZIE NAD MORZE. PIES LIŻE RANĘ. MARZENĘ ZMOCZYŁA MŻAWKA. ŻANETA ODMAWIA RÓŻANIEC. BOŻENA ODRABIA ŻMUDNE ZADANIA SZKOLNE. STOJĘ NA BRZEGU MORZA. ŻONA POCHODZI Z RZESZOWA. CHCIAŁBYM ZOBACZYĆ ZORZĘ POLARNĄ. KUPIŁAM KOŻUCH. MARZENA POKAZAŁA LEKARZOWI WBITĄ DRZAZGĘ. ŻONA DOSTAŁA OD MĘŻA RÓŻOWĄ RÓŻĘ. LATEM LUBIĘ LEŻEĆ NA LEŻAKU. GRZEGORZ ZAMÓWIŁ ŻUREK. BRZOZA TO WYJĄTKOWE DRZEWO, BO MA BIAŁĄ KORĘ. ORRO POMAGAŁ BIEDNYM. MAM ZA DUŻO ZABAWEK.

 

Coś dla chętnych część 1
Ćwiczymy wymowę głoski K ale najpierw ćwiczymy narządy artykulacyjne
-mlaskanie
-kląskanie językiem- szerokim a nie czubkiem
-opieranie języka o dolne zęby
-liczenie językiem dolnych i górnych zębów
-ssanie kawałka czekolady środkiem języka
Możemy także przeczytać np. kilka wyrazów i poprosić żeby dziecko powtórzyło lub narysowało powiedziane wyrazy.
Następne ćwiczenie to kategoryzowanie np., który wyraz należy do ubrań, jedzenia, części ciała itp. 


KAWA, KAMIL, KANAPA, KEFIR, KINGA, KOWAL, KIŚĆ, KOŚĆ, KINO, KURS, KUBA, KULIG, KAZIMIERZ, KASK, KANGUR, KATAR, KILO, KILOF, KSYMENA, KAZIMIERA, KANAPKA, KOSTKA, KOS, KOSA, KARTA, KRAWAT, KOŁDRA, KONRAD, KURA
 
ŚRÓDGŁOS MAKARON, GAZETKA, KOSMETYCZKA, TABLICZKA, LUSTERKO, MIKOŁAJ, KRZESEŁKO, KAMIZELKA, PODUSZKA, AUTKO, SUKIENKA, BLUZKA, KÓŁKO, , OKO, SŁUCHAWKA, SKARPETKA, LEKARSTWO, LEKARKA, TANCERKA, STATUETKA, PIŁKA, BAJKA, KLATKA, MATKA, BABKA, PIĘTKA, NAKLEJKA, KOREKTOR, GUMKA, OKULISTA
 
WYGŁOS LEK, WEK, MAK, SMAK, BUG, GŁÓG, TAK, RYK, BYK, SŁOIK, STROIK, KRUK, ŻBIK, DZIK, BAK, STOLIK, STOLICZEK, KIELISZEK, WOJTEK, TOMEK, KONIK, BATONIK, BRZUSZEK, PALUSZEK, DYWANIK, KOCYK, PTASZEK, OGRODNIK, POMNIK, ROLNIK

Ćwiczenia dla dzieci z nieprawidłową wymową głosek s, sz,z,ż

W tym tygodniu proponuje wam zabawę w memory z głoskami z,ż s,sz. Proszę zwrócić uwagę na poprawne wymawianie przez dzieci w/w głosek i życzę miłej rodzinnej zabawy.

Karty memory s 

Karty memory sz

Karty memory z

Karty memory ż rz

Ćwiczenia na rozumienie mowy

Ćwiczenia dla chętnych

Ćwiczenia usprawniające język i regulujące strumień powietrza. 

-dmuchanie do butelki 
-położenie na środek języka wykałaczki lub słomki i wymowa wyrazów z głoskami: s,z,c,dz 
-cofanie języka w głąb jamy ustnej 
-kierowanie języka przy szeroko otwartej buzi do wałka dziąsłowego za górnymi zębami i za dolnymi zębami i wypychanie jednego policzka i drugiego, język cały czas w buzi 
-robienie baniek mydlanych 

-dmuchanie na zawieszone piórka i ozdoby
-próby gwizdania
-dmuchanie słomką
- do wody- gotowanie wody
-nadmuchiwanie balonów
-gra na grzebieniu owiniętym bibułką

 

Ćwiczenia dla dzieci z ORM, pamiętamy o ćwiczeniach oddechowych i narządów artykulacyjnych.
Przy wymowie głoski s odpowiednio układamy usta, zęby i język. Wymawiamy głoskę s i n.
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych:
-kląskaniem językiem jego czubkiem i środkiem
-układanie języka w kształt szpilki, łyżeczki, rurki
-szeroko otwarta buzia i kierujemy język za dolne żeby , górne, wypychamy jeden policzek, drugi wszystko wewnątrz buzi.
NA, NE, NO, NU, NY, ANA, ENE, ONO, UNU, INI, YNY, AN, EN, ON, UN, IN, YN
 
 
NAGŁOS
 NATALIA, NATANIEL, NATASZA, NATAN, NARTY, NASYP, NORWEGIA, NOGA, NOSIDEŁKO, NOS, NASZYJNIK, NUTRIA, NOTEĆ, NASTURCJA, NADĘTY, NATRĘTNY, NAGLE, NAJLEPSZY, NERWY, NOWY, NÓW, NATURALNY, NEUROLOG, NERWOWY, NAWET, NEKROLOG, NADIA, NADZIEJA, NADJEŻDŻA, NORWEG

Ćwiczenia z głoską s to dzisiaj propozycja gry planszowej, życzę miłej zabawy.

20-24.04.2020

27.04-1.05.2020

Ćwiczenia dla dzieci z nieprawidłową wymową głosek szeregu syczącego i szumiącego.

Ćwiczenia dla dzieci z Opóźnionym rozwojem mowy

Głoska r

Zabawy dla chętnych

Ćwiczenia i zabawy dla dzieci z nieprawidłowym rozumieniem mowy

04.-08.05.2020

Ćwiczenia dla dzieci z nieprawidłową wymową głosek szeregu syczącego i szumiącego.

Ćwiczenia dla dzieci z Opóźnionym rozwojem mowy

Głoska r

Zabawy dla chętnych

Ćwiczenia i zabawy dla dzieci z nieprawidłowym rozumieniem mowy

Ćwiczenia wstępne do wymowy głoski R

11.-15.05.2020

Ćwiczenia dla dzieci z nieprawidłową wymową głosek szeregu syczącego i szumiącego.

Ćwiczenia dla dzieci z Opóźnionym rozwojem mowy

Głoska r

Zabawy dla chętnych

Ćwiczenia i zabawy dla dzieci z nieprawidłowym rozumieniem mowy

Ćwiczenia wstępne do wymowy głoski R

18-22.05.2020
Ćwiczenia dla dzieci z nieprawidłową wymową głosek szeregu syczącego i szumiącego.

Ćwiczenia dla dzieci z Opóźnionym rozwojem mowy

Głoska r

Zabawy dla chętnych

Ćwiczenia i zabawy dla dzieci z nieprawidłowym rozumieniem mowy

Ćwiczenia wstępne do wymowy głoski R

25-29.05.2020

Ćwiczenia dla dzieci z nieprawidłową wymową głosek szeregu syczącego i szumiącego.

 

Ćwiczenia dla dzieci z Opóźnionym rozwojem mowy

 

Głoska r

 

Zabawy dla chętnych

 

Ćwiczenia i zabawy dla dzieci z nieprawidłowym rozumieniem mowy

 

Ćwiczenia wstępne do wymowy głoski R

1-5.06.2020

Ćwiczenia dla dzieci z nieprawidłową wymową głosek szeregu syczącego i szumiącego.

 

​Ćwiczenia dla dzieci z Opóźnionym rozwojem mowy

 

​Głoska r​

Ćwiczenia i zabawy dla dzieci z nieprawidłowym rozumieniem mowy.

 

Ćwiczenia wstępne do wymowy głoski R

 

08-12.06.2020

Ćwiczenia dla dzieci z nieprawidłową wymową głosek szeregu syczącego i szumiącego.

 

Ćwiczenia dla dzieci z Opóźnionym rozwojem mowy

 

Głoska r

Ćwiczenia i zabawy dla dzieci z nieprawidłowym rozumieniem mowy

15-19.06.2020

Ćwiczenia dla dzieci z nieprawidłową wymową głosek szeregu syczącego i szumiącego.

Ćwiczenia dla dzieci z Opóźnionym rozwojem mowy

​Głoska r​

Ćwiczenia i zabawy dla dzieci z nieprawidłowym rozumieniem mowy.

Zabawy dla chętnych​

Ćwiczenia wstępne do wymowy głoski R

22-30.06.2020

Ćwiczenia dla dzieci z nieprawidłową wymową głosek szeregu syczącego i szumiącego.

Ćwiczenia dla dzieci z Opóźnionym rozwojem mowy

​Głoska r​

Ćwiczenia i zabawy dla dzieci z nieprawidłowym rozumieniem mowy.

Zabawy dla chętnych​

Ćwiczenia wstępne do wymowy głoski R

Przedszkole nr 14 Mali Piastowie - os. Jagiellońskie 33 - tel. 061 426 68 95 - e-mail: p14gniezno@gmail.com