Porady Logopedy

 • Prowadzenie ćwiczeń oddechowych mających na celu pogłębianie oddechu, wydłużanie fazy wydechowej, doprowadzenie do wdechu przez nos, wydechu przez usta, mobilizowanie aparatu oddechowego, nauka prawidłowego gospodarowania oddechem w czasie mówienia i w stanie spoczynku.
   

 • Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy: języka, warg, podniebienia, żuchwy ( ćwiczenia wykonywane pod kontrolą wzrokową-lustro, kinestetyczną-dotyk, słuchową).
   

 • Ćwiczenia słuchowe w celu lepszej wymowy i rozumienia otaczającej rzeczywistości.
   

 • Ćwiczenia słuchu fonemowego w celu przygotowania do precyzyjnego słyszenia i rozróżniania głosek.

 

 • Prowadzenie ćwiczeń fonacyjnych w celu nauczenia dzieci właściwego posługiwania się głosem, zniesienia napięcia mięśni krtani i gardła.

 

 • Prowadzenie ćwiczeń logorytmicznych, które lepiej wpływają na sferę słuchowo- ruchową dziecka

 

 • Ćwiczenia polegające na ustawieniu narządów mowy do uzyskania prawidłowego brzmienia zaburzonych głosek.

     

 

 1. Seplenienie szeregu szumiącego: stosowanie ćwiczeń, których celem jest doprowadzenie do pionizacji języka, zaokrągleniu warg i zbliżeniu do siebie zębów w celu wywołaniu głoski „ sz”i całego szeregu szumiącego „rz”, „cz”, „dż”. Najpierw ćwiczenia w połączeniu z samogłoskami w sylabach, logotomach, wyrazach i związkach wyrazowych, zdaniach oraz w mowie potocznej. 


 2. Reranie: ćwiczenia wstępne mające na celu ćwiczenia sprawności języka . Najpierw ćwiczymy głoskę z spółgłoskami, później z samogłoskami w sylabach, fonemach, wyrazach, związkach wyrazowych, zdaniach i mowie potocznej.


 3. Seplenienie szeregu syczącego: ćwiczenia w ułożeniu języka za dolnymi zębami, zbliżanie zębów, cofnięcia kącików ust w celu wywołania głoski „s’’ i całego szeregu syczącego „z”, „c”, „dz”. ”. Najpierw ćwiczenia w połączeniu z samogłoskami w sylabach, logotomach, wyrazach i związkach wyrazowych, zdaniach oraz w mowie potocznej.


 4. Mowa bezdźwięczna: ćwiczenia warg, policzków i języka w celu zwiększenia napięcia mięśniowego, metody fonetyczne oraz kolejne udźwięcznianie głosek: otwartych, szczelinowych, zwarto szczelinowych kończąc na wybuchowych. Automatyzacja głosek w wyrazach, związkach wyrazowych i zdaniach.


 5. Kappacyzm, gammacyzm: ćwiczenia wzmacniające mięśnie tyłu języka, pokaz wzorca wymowy. Wywołanie głoski k przez wymowę głoski h. Po wywołaniu głoski „k” głoska „g” powinna pojawić się samoczynnie. Potem ćwiczymy głoskę „k” z samogłoskami tylnymi w nagłosie z samogłoskami w śródgłosie i wygłosie i tak samo ze spółgłoskami. Etap automatyzacji w wyrazach i zdaniach.


 6. Lambdacyzm: ćwiczenia pionizacji języka a następnie pokaz właściwego sposobu artykulacji. Ćwiczenia głoski „l” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie sylab, wyrazów, związków wyrazowych i w zdaniach.


 7. Dyslalia: prowadzenie ćwiczeń od dźwięku najłatwiejszego czyli od tego, który pojawia się pierwszy zgodnie z okresami kształtowania się mowy. Wykorzystanie form zabawowych oraz nauki wymowy poprzez powtarzanie za logopedą sylab, logotomów, wyrazów i zdań.


 8. Opóźniony rozwój mowy: ćwiczenia kształtujące i rozszerzające rozumienie mowy, wzbogacanie słownictwa, stymulowanie wyrażania stanów emocjonalnych, usprawniamy percepcję słuchową, onomatopeje, stosujemy ćwiczenia usprawniające ogólny rozwój dziecka. 


 9. Rozwijanie mowy:  kształtowanie i rozszerzanie rozumienia mowy, wzbogacanie słownictwa ćwiczenia poprawnego używania form gramatycznych, stymulowanie wyrażania stanów psychoemocjonalnych, usprawnianie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe, narządów artykulacyjnych, słuchowe, włączać w miarę potrzeby inne ćwiczenia usprawniające ogólny rozwój dziecka: ćwiczenia manualne, ruchowe, spostrzegania i integracji zmysłów. 

                                                           

                                                    Opracowała:
                                                   Logopeda - Neurologopeda
                                                       mgr Lidia Dolata

Zasady terapii głosek szeregu szumiącego.

Przedszkole nr 14 Mali Piastowie - os. Jagiellońskie 33 - tel. 061 426 68 95 - e-mail: p14gniezno@gmail.com