top of page

DEKLARACJA

Rodziców/prawnych opiekunów dotycząca czasu pobytu i wyżywienia dziecka w Przedszkolu Nr 14 „Mali Piastowie” w Gnieźnie

WNIOSEK

o zwolnienie całkowite/częściowe z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 14 w Gnieźnie

bottom of page