top of page

KORONAWIRUS

Procedura higienicznych i bezpiecznych warunków pracy w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem Covid-19 w Przedszkolu Nr 14 w Gnieźnie

Szanowni Rodzice,


W związku z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2020, poz. 493) informuję o przyjętej w Przedszkolu nr 14 w Gnieźnie organizacji pracy i sposobie realizacji przez nauczycieli podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ustalenia obowiązują od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania.
Ustalenia organizacyjne:

 • Dyrektor pracuje zdalnie i odpowiednio do potrzeb wykonuje zadania na terenie przedszkola. Jest w stałym kontakcie z nadzorem pedagogicznym i organem prowadzącym przedszkole, a także Pracownikami i Rodzicami. Pozostaję do dyspozycji w kontakcie telefonicznym oraz za pomocą poczty elektronicznej godzinach 8.00-16.00.

 

 • Pracownicy administracji pracują zdalnie i wykonują niezbędne zadania na terenie przedszkola odpowiednio do potrzeb.

 • Pracownicy obsługi są do dyspozycji dyrektora i mogą wykonywać zlecone zadania wg potrzeb.

 • Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie, wykonują inne statutowe zadania i pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem innymi nauczycielami oraz specjalistami.

         Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Przedszkola nr 14 w Gnieźnie z dnia 23.03.2020r.

 • Specjaliści i terapeuci pracują zdalnie, pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem i nauczycielami.

 

 • Przyjęto następujące ustalenia dotyczące zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez nauczycieli:

 1. Nauczyciele planują zabawy, zadania i różne sytuacje edukacyjne dla dzieci w ramach tematów kompleksowych na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

 2. Co najmniej raz w tygodniu będą przesyłać Państwu zestaw zadań, zabaw i innych aktywności do zrealizowania na każdy dzień – kilka aktywności dziennie z każdego obszaru podstawy programowej (fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy).

 3. Minimum połowa tych zadań powinna być realizowana w naturalnych sytuacjach życia rodzinnego.

 4. Do zadań będą załączone niezbędne opisy i materiały.

 5. Nauczyciele mogą zaproponować proste sposoby dokumentowania wykonanych zadań np. teczka z pracami plastycznymi, karta do oznaczania wykonanych tygodniowo zadań. 

 6. Dodatkowo na stronie internetowej przedszkola i zamkniętych grupowych faceebokach  można odnaleźć propozycje innych zabaw i aktywności przeznaczonych dla dzieci.

 7. Specjaliści i terapeuci przygotowują i są zobowiązani do przekazywania opisów zadań, zabaw i ćwiczeń bezpośrednio zainteresowanym rodzicom.

Przygotowując takie rozwiązania w zakresie zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wzięliśmy pod uwagę to, iż Rodzice łączą teraz różne obowiązki zawodowe i rodzinne, a w domu może być więcej dzieci, w tym uczniowie wyższych etapów edukacyjnych.
 

Bardzo prosimy o wyrozumiałość. My też łączymy często pracę zawodową z nauczaniem własnych dzieci (na różnych poziomach edukacji) i dlatego doskonale Państwa rozumiemy.
 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji działań, proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem. W sprawach dotyczących dzieci proszę kontaktować się z nauczycielami lub specjalistami.

 

Przesyłam Państwu serdeczne pozdrowienia oraz uściski dla Dzieci

 

Z poważaniem 

 

Goretta Hanczewska

Kochane Dzieci i drodzy Rodzice
serdecznie Was witam i pozdrawiam!


Mamy nadzieję, że czujecie się dobrze i dajecie radę przetrwać ten „wyjątkowo inny” czas. Kochane Dzieci wiemy, że wolelibyście spotkać się z kolegami i koleżankami, ale rodzice zapewne tłumaczą Wam, że wszystkie przedszkola i szkoły są pozamykane i wszystkie dzieci pracują tak, jak Wy. Wszyscy za sobą tęsknią, ale nie możemy się spotykać przez jakiś czas. Wyjaśnia to znany aktor Artur Barciś w wierszu o wirusie, którego warto posłuchać:


https://www.youtube.com/watch?v=0kwPWUYnuDM

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej nauka odbywa się zdalnie, 
w związku z tym przekazuję, że na stronie internetowej wydawnictwa WSiP można bezpłatnie wejść w zakładkę: 

          POMAGAMY W NAUCE ZDALNEJ 
          SKORZYSTAJ Z MATERIAŁÓW
          wejść w zakładkę WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
          zjechać w dół i włączyć:
          CYKLE FILMÓW INSTRUKTAŻOWYCH Z DOŚWIADCZENIAMI   
          LUB PRACAMI PLASTYCZNYMI 

Dziękuję serdecznie nauczycielkom, że wysyłają do Państwa informacje na grupowe facebooki, a Państwu dziękuję, że tak chętnie włączacie się we współpracę z nami – zresztą zawsze mogłam i wiem, że mogę na Państwa liczyć!!!

Zachęcam do pozostawania w domu i wirtualnego spacerowania np. po lesie:


https://www.youtube.com/watch?v=SLPv7Jfp-J8


Potem dzieci niech poskaczą po domu jak leśne zajączki – gimnastyki nigdy za dużo!  Następnie chwycą za kartkę i kredki i namalują … ? – tak jest zajączka Wielkanocnego, co by przykicał do nas wszystkich już niedługo.


https://www.youtube.com/watch?v=x8MtFu909cs


Zachęcam też do gimnastyki mózgu:


https://szaloneliczby.pl/nauka-cyferek-od-1-do-6/


Kochane Dzieci i Szanowni Rodzice życzę dużo zdrowia i pogody ducha!


Dyrektor Goretta Hanczewska

budasz.jpg
1.jpg
asa.jpg
bottom of page