top of page

Oferujemy: w każdej sali przedszkolnej ciekawe kąciki zainteresowań zachęcające do spontanicznej zabawy. Naszym sukcesem jest to, iż wychowankowie biorą udział w licznych konkursach i imprezach: plastycznych, muzycznych, teatralnych, sportowych. Metody stosowane przez nas w pracy z dzieckiem są różnorodne, twórcze, wykorzystujące współdziałanie. Dzieci każdego dnia mają szansę przeżyć coś nowego… mają szansę przeżyć sukces i radość tworzenia.

W przedszkolu realizowane są programy:

 •  Program „W kręgu zabawy” Jadwiga Pytlarczyk.

 • Programy własne nauczycieli.

Oprócz tego, Nasze przedszkole kontynuuje pracę w oparciu o metody:

 • Odimienna metoda nauki czytania –  dr Ireny Majchrzak.

 • Dziecięca matematyka – Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej

 • Ruch Rozwijający W. Sherborne.

 • Kinezjologia Edukacyjna  P. Dennisona

 • Pedagogika Zabawy KLANZA

 • Edukacja przez ruch D. Dziamskiej

 • Twórcze metody aktywności ruchowej K. Orffa i R. Labana

 • Opowieść ruchowa J. Thulina

 • Metoda Paluszkowa

 • Bajkoterapia, muzykoterapia, relaksacja

 

Ponadto prowadzone są zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia muzyczno – taneczne – prowadzone przez panie nauczycielki w grupach

 • logopedia – mgr Lidia Dolata

 • multisensoryczna gimnastyka ogólnorozwojowa – mgr Marta Glinkowska

 • język angielski mgr Agnieszka Nowak

 • religia – mgr Monika Linetty

 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 5:30 – 17:00

Prowadzone zajęcia

Dzieci, podczas pobytu w przedszkolu, mają możliwość korzystania z dobrze i ciekawie zorganizowanych zajęć w salach i na powietrzu. Uczestniczą w koncertach muzycznych, spektaklach teatralnych w wykonaniu aktorów – na terenie przedszkola i podczas wyjazdów; w spotkaniach z ciekawymi ludźmi i wielu, wielu innych.

Mamy także szeroką gamę zajęć dodatkowych, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Zajęcia dodatkowe prowadzone nieodpłatnie przez nauczycielki pracujące w naszym przedszkolu.

 • Język angielski

 • Multisensoryczna gimnastyka ogólnorozwojowa

 • Zajęcia logopedyczne

 • Religia

 • Zajęcia umuzykalniające

bottom of page