Zasady żywienia w Przedszkolu nr 14

                                   Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 1 października 2021r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gniezna a Dyrektorem Przedszkola nr 14 w Gnieźnie, ulega zmianie wysokość opłat za posiłki. Poniżej znajdą Państwo zarządzenie dyrektora oraz zasady korzystania ze stołówki
w Przedszkolu nr 14.

Zarządzenie Dyrektora

Zasady korzystania ze stołówki Przedszkola nr 14